OM OSS

Internetforskning i Sverige

SIRG, eller Stockholms Internet Forsknings Grupp är en sammanslutning av forskare med huvudbas i Stockholm. Vi knyts huvudsakligen samman genom vårt gemensamma forskningsprojekt ”Anonymitet och Tillit på Nätet”, ett projekt baserat vid Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Projektet kombinerar insikter, metoder och kunskap från flera olika ämnen så som Sociologi, Nationalekonomi och Data- och Systemvetenskap och ämnar därigenom förstå och även föreslå lösningar på de problem som kan uppstå i och med att så mycekt av den sociala interaktionen online är anonym. Mer om vår forskning finns på svenska under forskning eller på engelska under research.

Vi har även ett antal affiliated members, forskare som jobbar och forskar tillsammans med oss. En full lista över vilka vi är kan hittas under people.

Under news postar vi regelbundet nyheter och information både om projektet och andra saker som händer. Under publications finns de publikationer som publicerats av medlemmar i SIRG och de projekt som är anslutna.

Har du frågor om oss eller vår forskning så kontakta oss, helst via e-post.